0,00 zł
Strona głównaRegulamin
Ploter Raymarine Element 7 S z Wi-FI & GPS
Szybki podgląd
2,717,00 zł
Ploter Raymarine Element 7 S z Wi-FI & GPS z przetwornikiem pawężowym.
Szybki podgląd
3,130,00 zł
Ploter Raymarine Element 7 S z Wi-FI & GPS z przetwornikiem przez kadłub.
Szybki podgląd
3,679,00 zł
Pompa ciśnieniowa Vetus 13,2 Litrów 12V
Szybki podgląd
390,00 zł
Antena DVB-T2 VESPER VISION
Szybki podgląd
3,500,00 zł
Trójkąt nawigacyjny PN63
Szybki podgląd
33,00 zł
Przenośnik nawigacyjny PN53
Szybki podgląd
95,00 zł
Trójkąt nawigacyjny PN64 32 cm
Szybki podgląd
49,00 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NEPTUN24.PL

Formularz reklamacyjny

Formularz odstąpienia od umowy

Właściciel sklepu www.neptun24.pl:

Neptun Ship Service Ltd Sp. z o.o.
ul. Polska 43
81-334 Gdynia
NIP: 586-02-24-115
Regon: 190384415
KRS: 0000062727

Punkt obsługi kupującego:

Sklep Żeglarski Neptun
Al. Jana Pawła II 11a
81-345 Gdynia
tel. 58 621 68 00§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:
1) COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
2) DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
3) KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
4) KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
5) KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
6) KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami
7) KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy
8) LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie
9) PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
10) PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)
11) PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
12) PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
13) REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę
14) REJESTRACJA – oznacza proces zakładania konta w Sklepie
15) REKLAMACJA – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
16) SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.neptun24.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość
17) SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu internetowego www.neptun24.pl – spółkę Neptun Ship Service Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polskiej 43 w Gdyni (kod pocztowy: 81-334 Gdynia), posługującą się numerem NIP 5860224115, numerem REGON 190384415, wpisaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk -Północ w Gdańsku (VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000062727, adres do zwrotów i reklamacji: Sklep żeglarski Neptun, Al. Jana Pawła II 11a, 81 - 345 Gdynia, adres poczty elektronicznej: neptun24@neptun24.pl
18) TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis
19) USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy
20) USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę
21) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
22) UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.neptun24.pl


§2. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem działalności Sklepu www.neptun24.pl jest handel detaliczny produktami, w tym wyposażeniem jachtów żaglowych oraz motorowych, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Określony w zdaniu poprzednim przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
b) połączenie z siecią internet,
c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS,
d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.
3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
4. Prezentacja na stronie internetowej Sklepu towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.neptun24.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.


§3. Procedura składania i realizacji zamówień towarów, zawieranie umów sprzedaży
1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.neptun24.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia w Sklepie zamówienia poprzez formularz zamówienia dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.neptun24.pl, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:
1. wybrać w menu na stronie głównej odpowiednią kategorię produktów, aby przejść w ten sposób do podstrony ze zdjęciami, opisami i cenami poszczególnych produktów;
2. kliknąć na, znajdujące się przy nazwie i opisie danego produktu, pole z napisem „Do koszyka”, aby umieścić w ten sposób produkt w wirtualnym koszyku;
3. kliknąć na pole z napisem „Zobacz koszyk”, aby przejść w ten sposób do podstrony zawierającej podsumowanie zamówienia, opcje płatności oraz dostawy;
4. wybrać odpowiedni sposób wysyłki oraz płatności oraz zatwierdzić go poprzez kliknięcie na pole z napisem „Do kasy”;
5. zarejestrować się bądź zalogować albo wybrać opcję „Zamawiam bez rejestracji”;
6. w przypadku wyboru opcji „Zamawiam bez rejestracji” podać właściwe dane osobowe i zatwierdzić je klikając na pole z napisem „Kontynuuj”;
7. przekazać treść zamówienia Sprzedawcy poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zakończ i zapłać”.
3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie wysłania przez system teleinformatyczny Sklepu wiadomości e-mail do Użytkownika, który złożył zamówienie, zawierającej potwierdzenie warunków zakupu, proformę oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
4. Dane osobowe o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, których podanie przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu złożenia zamówienia, są następujące:
a) imię,
b) nazwisko,
c) nazwa firmy i NIP (w przypadku Użytkowników składających zamówienie w ramach swojej działalności gospodarczej),
d) ulica i nr domu,
e) kod pocztowy,
f) miasto,
g) województwo,
h) kraj.
5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
6. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
a) gotówką przy odbiorze towaru od kuriera,
b) przelewem bankowym (w przypadku wyboru tej formy towar jest wysyłany po zaksięgowaniu kwoty zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy),
c) gotówką przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie Sprzedawcy.
7. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy oraz czas dostawy.
8. Maksymalny czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy wynosi 1 dzień roboczy. Czas dostawy wynosi natomiast nie więcej niż 2 dni robocze.


§4. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na utrzymywaniu konta w Sklepie
1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
2. Świadczenie przez Usługodawcę drogą elektroniczną usługi polegającej na utrzymywaniu konta w Sklepie jest bezpłatne.
3. W celu utworzenia konta w Sklepie (zarejestrowania się), kliknąć na znajdujący się w górnej części strony www.neptun24.pl napis „Zaloguj się”, a następnie kliknąć na pole z napisem „Jestem nowym klientem”. Następnie podać należy właściwe dane osobowe oraz utworzyć hasło (dane osobowe jakie należy podać są identyczne z danymi osobowymi wymienionymi w §3 ust. 4). Po dokonaniu tych czynności, należy zatwierdzić wpisane dane poprzez kliknięcie na pole z napisem „Kontynuuj”.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na utrzymywaniu konta w Sklepie www.neptun24.pl zawierana jest w momencie kliknięcia przez Użytkownika na pole z napisem „Kontynuuj” o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony. Po zawarciu umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługobiorca otrzymuje na swój adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji.
5. Usługobiorca może w każdym czasie odstąpić od umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na utrzymywaniu konta w Sklepie, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie tej umowy.


§5. Dostawa towaru
1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo zajmujących się usługami pocztowymi bądź transportem drogowym towarów): w zależności od wyboru Kupującego firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. albo UPS Polska Sp. z o.o..
2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii), na adres: Sklep żeglarski Neptun, Al. Jana Pawła II 11a, 81 - 345 Gdynia, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
3. Koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w Sklepie są następujące:
a) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej przy wyborze płatności przy odbiorze towaru („za pobraniem”) – 20,00 zł,
b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej przy wyborze płatności w formie przedpłaty przelewem – 17,00 zł.


§6. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres neptun24@neptun24.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj.
3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres:


Sklep żeglarski Neptun
Al. Jana Pawła II 11a
81 - 345 Gdynia


4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt rękodzielniczy, szyty na indywidualne zamówienie Konsumenta według wskazanych przez Konsumenta parametrów);
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.


§7. Reklamacje towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.


1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 58 621 68 00, w tradycyjnej formie pisemnej na adres: Sklep Żeglarski Neptun Al. Jana Pawła II 11a kod pocztowy 81 - 345 Gdynia, pocztą elektroniczną na adres: neptun24@neptun24.pl).
3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres:
Sklep żeglarski Neptun
Al. Jana Pawła II 11a
81 - 345 Gdynia
5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
9. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
10. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.

 


§8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Usługodawcy).
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§9. Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia.
6. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://neptun24.pl/regulamin-inf-1.html i dokonanie wydruku.

§10. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

Neptun sklep żeglarski Gdynia oferuje Państwu szeroką gamę produktów związanych z żeglugą morską i śródlądową. Sklep żeglarski posiada w ofercie wyposażenie ratunkowe, do którego głównie zaliczamy tratwy ratunkowe i kamizelki oraz koła i pasy ratunkowe. Ponadto w sklepie kupisz czterosuwowy silnik zaburtowy honda, a także silnik zaburtowy mercury. Naturalnie jak są silniki zaburtowe to musi być i olej przekładniowy silnikowy oraz smary. W każdym rejsie potrzebny jest osprzęt jachtowy i elektronika jachtowa. Przenośne radio UKF, autopilot czy wiatromierz i nawigacja to dziś podstawa. Pomocnym okazuje się być ploter Raymarine posiadający mapy całej Europy i wbudowany GPS. W sklepie żeglarskim kupisz agregaty prądotwórcze inwertery oraz ładowarki i wiele innych rzeczy potrzebnych na jachcie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.